Η σημασία της χειρουργικής επέμβασης

Εξετάστε δύο βασικές πτυχές, μια σειρά καταστάσεων ζωής στις οποίες όλοι πρέπει να έχουν κάποια γνώση από τον τομέα της χειρουργικής επέμβασης.

Mail για επικοινωνία: surgeon-live@yandex.ru